Spin To Win


पंपवर 20% सूट!

पंपवर 20% सूट!

2 पावरजेल खरेदीवर 1 फ्री!

2 पावरजेल खरेदीवर 1 फ्री!

टिफिन बाॅक्स

टिफिन बाॅक्स

150 रू. अॅग्रोस्टार पाॅइंट

150 रू. अॅग्रोस्टार पाॅइंट

कॅसरोल

कॅसरोल

2 पावरजेल खरेदीवर 1 फ्री!

2 पावरजेल खरेदीवर 1 फ्री!

पाण्याची बाटली

पाण्याची बाटली

2 पावरजेल खरेदीवर 1 फ्री!

2 पावरजेल खरेदीवर 1 फ्री!

पंपवर 20% सूट!

पंपवर 20% सूट!

अॅग्रोस्टार पाॅइंट 100 रू.

अॅग्रोस्टार पाॅइंट 100 रू.


चक्रवर क्लिक करा व आकर्षक बक्षिसे जिंका!

आपण चक्रला अनेक वेळा फिरू शकता. मात्र पहिले जे बक्षिसे आपल्याला मिळाले आहे, तेच गृहीत धरले जाईल.
आपण केवळ 2000 रू. पेक्षा अधिक खरेदी केल्यास, आकर्षक बक्षिसांसाठी पात्र ठराल.

अटी व नियम लागू